Fantail, 24"-48" - 5 Stems/Bunch, 20 Bunches/Bundle

SKU: FAN2