6" Sansevieria, Birdsnest Yellow - PAK 6

SKU: 0600SBYE