6" Dracaena, Marginata Braid - PAK 6

SKU: 0600DBR2