2.5" Sansevieria, Fernwood Natural Shape - PAK 28

SKU: 0250SANA