2.5" Sansevieria, Fernwood Natural Shape - PAK 12

SKU: 9250SANA